Криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Під час проведення конференції передбачається обговорення найважливіших та різнопорядкових проблем криміналістики та психології: актуальні проблеми вдосконалення криміналістики на сучасному етапі, формування загальної та окремих теорій криміналістики та психології, можливостей застосування науково-технічних засобів та інформаційних технологій в слідчій діяльності, використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів, удосконалення тактичних та методичних рекомендацій для правозастосовної діяльності. During the conference, it is planned to discuss the most important and diverse problems of criminology and psychology: current problems of improving criminology at the current stage, the formation of general and separate theories of criminology and psychology, the possibilities of using scientific and technical tools and information technologies in investigative activities, the use of special knowledge in the investigation of crimes , improvement of tactical and methodical recommendations for law enforcement activities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с.