Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів

Анотація
У рамках тижня англійської мови, який проходив у Одеському державному університеті внутрішніх справ з 19 по 23 квітня, кафедрою мовної підготовки 22 квітнябула проведена Науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів», присвячена Міжнародному дню англійської мови в ООН. Конференція проходила за такими напрямами: актуальні питання англійської термінології; ділова комунікація іноземною мовою; розвиток мови у сучасних реаліях. As part of the week of English, which took place at the Odessa State University of Internal Affairs from April 19 to 23, the Department of Language Training held a Scientific and Practical Conference on April 22 "Current issues of communication development in the professional activity of law enforcement agencies", dedicated to the International Day of the English Language at the United Nations. The conference was held in the following areas: topical issues of English terminology; business communication in a foreign language; language development in modern realities.
Опис
Ключові слова
англійська мова, комунікативна культура, мовна підготовка курсантів зі специфічними умовами навчання, English language, communicative culture, language training of cadets with specific learning conditions
Бібліографічний опис
«Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів»: Матеріали Науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів» 22 квітня 2021 року. Одеса: ОДУВС, 2021. 154 с.