Препринти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 52
 • Документ
  Non-violent Educational Practices: EU experience
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Kovalova, Olena; Ковальова, Олена Володимирівна; Kniazeva, Olena; Князева, Олена; Kuniavskyi, Mykhailo; Кунявський Михайло; Palshkov, Kostiantyn; Пальшков, Костянтин Євгенович; Kniazeva, Natalia; Князева, Наталя
  Аналітичний звіт містить результати соціологічного дослідження щодо ставлення дорослих мешканців Одеси до використання різних методів виховання дітей, в тому числі фізичних та інших принижуючих гідність дитини покарань. The analytical report contains the results of a sociological study on the attitude of adult residents of Odesa to the use of various methods of childrearing, including physical and other degrading punishment.
 • Документ
  Ненасильницькі практики виховання: досвід ЄС
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Ковальова, Олена Володимирівна; Kovalova, Olena; Князева, Олена; Kniazeva, Olena; Кунявський, Михайло; Kuniavskyi Mykhailo; Пальшков, Костянтин Євгенович; Palshkov, Kostiantyn; Харченко, Наталя; Kharchenko, Natalia
  Аналітичний звіт містить результати соціологічного дослідження щодо ставлення дорослих мешканців Одеси до використання різних методів виховання дітей, в тому числі фізичних та інших принижуючих гідність дитини покарань. The analytical report contains the results of a sociological study on the attitude of adult residents of Odesa to the use of various methods of childrearing, including physical and other degrading punishment.
 • Документ
  Реалізація права на судовий захист в умовах воєнного стану
  (Одеса: ОДУВС, 2023-12-15) Дришлюк, Володимир Ігорович; Dryshliuk, Volodymyr
  В тезах акцентуються увага на необхідності законодавчих зміни до господарського процесуального законодавства України в зв’язку із особливостями реалізації права на судовий захист в умовах воєнного стану. Зазначається важливість господарських судів у вирішенні економічних спорів, але підкреслюється, що в умовах конфлікту можуть виникнути проблеми, такі як обмеження доступу до судів, підвищений ризик порушень прав людини та можливе втручання виконавчої влади у незалежність судової системи. Запропоновані рекомендації включають гарантії доступу до суду, підтримку міжнародних організацій та волонтерських груп, а також можливі зміни в процесуальному законодавстві для забезпечення правосуддя в умовах воєнного стану. The theses reveals the need for legislative changes to the economic procedural law of Ukraine due to the peculiarities of the implementation of the right for legal protection in the conditions of war law. The importance of commercial courts in the solving of economic disputes is noted, but it is emphasized that in conflict conditions problems may arise, such as derogation of right on access to courts, increased risk of human rights violations and possible interference of the executive brunch of power in the independence of the judicial system. Proposed recommendations include guarantees of access to court, support for international organizations and volunteer groups, and possible changes in procedural law to ensure justice under war law.
 • Документ
  Звіт за результатами моніторингу стану висвітлення інформації, спрямованої на запобігання домашньому насильству, районними адміністраціями м. Одеси
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Ковальова, Олена Володимирівна; Kovalova, Olena; Берендєєва, Анастасія Ігорівна; Berendieieva, Anastasiia; Томіна, Вікторія Юріївна; Tomina, Viktoriia
  В рамках реалізації проєкту «Вдосконалення навиків запобігання домашньому насильству у фахівців міжсекторальних груп швидкого реагування та інших суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству в м. Одеса» з метою вивчення стану запобігання домашньому насильству в районах м. Одеси заплановано проведення моніторингу сайтів та сторінок у соціальних мережах районних адміністрацій Суворовського, Приморського, Малиновського, Київського районів м. Одеси. В умовах дії правового режиму воєнного стану важливим є активне висвітлення інформації, спрямованої на запобігання домашньому насильству, у мережі Інтернет, яка на сьогодні є одним із найпопулярніших засобів інформування населення.
 • Документ
  Звіт про результати опитування щодо визначення рівня обізнаності про проблему домашнього насильства та стереотипного мислення на цю тему серед представників(-ць) суб’єктів запобігання домашньому насильству м. Одеси
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Ковальова, Олена Володимирівна; Kovalova, Olena; Берендєєва, Анастасія Ігорівна; Berendieieva, Anastasiia; Томіна, Вікторія Юріївна; Tomina, Viktoriia
  У межах реалізації проєкту «Вдосконалення навичок запобігання домашньому насильству у фахівців(-чинь) міжсекторальних груп швидкого реагування та інших суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству в м. Одеса» було проведене анкетування з метою дослідження рівня обізнаності, а також виявлення найбільш розповсюджених переконань (стереотипного мислення) серед представників(-ць) суб’єктів запобігання домашньому насильству у кожному із районів м. Одеса.