Реалізація права на судовий захист в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-12-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В тезах акцентуються увага на необхідності законодавчих зміни до господарського процесуального законодавства України в зв’язку із особливостями реалізації права на судовий захист в умовах воєнного стану. Зазначається важливість господарських судів у вирішенні економічних спорів, але підкреслюється, що в умовах конфлікту можуть виникнути проблеми, такі як обмеження доступу до судів, підвищений ризик порушень прав людини та можливе втручання виконавчої влади у незалежність судової системи. Запропоновані рекомендації включають гарантії доступу до суду, підтримку міжнародних організацій та волонтерських груп, а також можливі зміни в процесуальному законодавстві для забезпечення правосуддя в умовах воєнного стану. The theses reveals the need for legislative changes to the economic procedural law of Ukraine due to the peculiarities of the implementation of the right for legal protection in the conditions of war law. The importance of commercial courts in the solving of economic disputes is noted, but it is emphasized that in conflict conditions problems may arise, such as derogation of right on access to courts, increased risk of human rights violations and possible interference of the executive brunch of power in the independence of the judicial system. Proposed recommendations include guarantees of access to court, support for international organizations and volunteer groups, and possible changes in procedural law to ensure justice under war law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дришлюк, В. Реалізація права на судовий захист в умовах воєнного стану. Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики: Всеукраїнська наукова конференція (м. Одеса, 15 грудня 2023 р.). Одеса: ОДУВС, 2023. 119 с.
Зібрання