Ненасильницькі практики виховання: досвід ЄС

Анотація
Аналітичний звіт містить результати соціологічного дослідження щодо ставлення дорослих мешканців Одеси до використання різних методів виховання дітей, в тому числі фізичних та інших принижуючих гідність дитини покарань. The analytical report contains the results of a sociological study on the attitude of adult residents of Odesa to the use of various methods of childrearing, including physical and other degrading punishment.
Опис
Ключові слова
виховання, методи виховання, ненасильницьке виховання, покарання, тілесні покарання, заохочення, проступки дітей. education, methods of education, non-violent education, punishment, corporal punishment, encouragement, children's misdeeds
Бібліографічний опис
Ненасильницькі практики виховання: досвід ЄС : аналітичний звіт за результатами масового опитування дорослого населення м.Одеси (16.10 – 31.10.2023) в рамках проєкту № 101127420 – Non-violent EPEUE–ERASMUS-JMO-2023- HEI-TCH-RSCH / Ковальова О., Князєва О., Кунявський М., Пальшков К., Харченко Н. Одеса: ОДУВС, 2024. 73 с.
Зібрання