Методологія кримінального аналізу як засобу виявлення корупційних злочинів вчинених з використанням інформаційних технологій під час досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-17
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Використання кібераналітики, спеціалізованих програмних засобів та співпраця різних фахівців із суміжних галузей грають важливу роль у виявленні та припиненні корупції, яка використовує сучасні технології для своєї діяльності. Такий підхід дозволяє виявити нестачі в деклараціях, фінансові недоречності та інші ознаки корупції, що може сприяти більш ефективному розслідуванню та припиненню корупційних дій, вчинених за допомогою інформаційних технологій. The use of cyber analytics, specialized software tools and the cooperation of various specialists from related fields play an important role in detecting and stopping corruption that uses modern technologies for its activities. This approach makes it possible to identify deficiencies in declarations, financial improprieties and other signs of corruption, which can contribute to more effective investigation and termination of corrupt actions committed with the help of information technologies.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Биков, І. Методологія кримінального аналізу як засобу виявлення корупційних злочинів вчинених з використанням інформаційних технологій під час досудового розслідування. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 17 листопада 2023 р. Одеса : ОДУВС, 2023. -- - 168 с. С.148-150.