Міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Анотація
Хрестоматія - це учбова книга, що є збіркою систематично підібраних матеріалів по конкретній галузі знання або уривків з них, а також різних документів. Матеріали, що включені в дану хрестоматію, були підібрані відповідно до цілей, що стосуються питань протидії корупції в Україні, направлені для застосування в навчальному процесі Одеського державного університету внутрішніх справ або для самоосвіти. A textbook is a textbook that is a collection of systematically selected materials on a particular field of knowledge or excerpts from them, as well as various documents. The materials included in this textbook were selected in accordance with the objectives related to anti-corruption in Ukraine, aimed at use in the educational process of the Odessa State University of Internal Affairs or for self-education.
Опис
Ключові слова
домашнє насильство, протидія, запобігання, масив міжнародних документів, domestic violence, counteraction, prevention, array of international documents
Бібліографічний опис
Міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: хрестоматія. / уклад. / О.В. Ковальова, О.І. Плужнік, Ю.М. Павлютін./ під заг. ред. М.В. Корнієнка – Одеса : ОДУВС, 2020. – 416 с.