ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Можна зробити висновок, що підвищення рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності є одним із найважливіших завдань України в контексті євроінтеграційних тенденцій.It can be concluded that increasing the level of protection and protection of intellectual property rights is one of the most important tasks of Ukraine in the context of European integration trends.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Швець М.О., Будяченко О.М. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 395 - 399.