ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Беручи до уваги особливості поведінки дітей з РСА процедура оформлення інвалідності потребує вдосконалення, Адже її метою є соціальний захист і допомога, а не соціальне обтяження хворих дітей та їхніх батьків. Taking into account the peculiarities of the behavior of children with RSA, the procedure for registration of disability needs to be improved, because its purpose is social protection and assistance, not the social burden of sick children and their parents.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Макушенко Д.Р., Середницька І.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 215 - 219.