Проблеми реалізації прав дитини в умовах сучасної України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглядаються проблеми охорони і захисту прав дитини, що є надзвичайно актуальними в епоху глобалізаційних процесів для всіх країн світу. The article examines the problems of protection and protection of children's rights, which are extremely relevant in the era of globalization processes for all countries of the world.
Опис
Ключові слова
права дитини, міжнародні стандарти прав дитини, гарантії прав і свобод дитини, насильство, булінг., children's rights, international standards of children's rights, guarantees of children's rights and freedoms, violence, bullying.
Бібліографічний опис
Тарасенко Л.Б. Проблеми реалізації прав дитини в умовах сучасної України. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 3. С. 90-94.