ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автор вважає що, назріла реальна потреба переглянути зміст більшості підзаконних нормативно-правових актів, які визначають порядок складання адміністративних матеріалів спеціально уповноваженими особами (органами), щодо їх відповідності вимогам КУпАП та іншим законодавчим актам. Це дасть реальну можливість підвищити якість їх складання, забезпечити реалізацію таких принципів адміністративного права та адміністративного процесу як верховенство права, законності і об’єктивності, контролювати можливі прояви корупційних діянь з боку посадових осіб та реально наблизити Україну до побудови правої держави. The author believes that there is a real need to review the content of the majority of subordinate regulatory legal acts, which determine the procedure for compiling administrative materials by specially authorized persons (bodies), regarding their compliance with the requirements of the Code of Administrative Offenses and other legislative acts. This will provide a real opportunity to improve the quality of their drafting, to ensure the implementation of such principles of administrative law and administrative process as the rule of law, legality and objectivity, to control possible manifestations of corruption by officials and to bring Ukraine closer to building a just state.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бездольний М.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021. Odessa : Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр. 82 - 84.