Блокчейн-трансформація інтелектуальної власності як сучасний спосіб реалізації та охорони авторських та суміжних прав на об’єкти, виражені у цифровій формі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет
Анотація
Технологія блокчейн дозволяє максимально знизити трансакційні витрати, підвищити рівень комерціалізації та забезпечити надійну охорону інтелектуальної власності. При цьому завданням державного правового регулювання залишається чітка правова регламентація цифрового обігу інтелектуальної власності та забезпечення балансу між приватними інтересами правовласників, користувачами та суспільним благом у вигляді можливості вільного обігу результатів інтелектуальної діяльності, що мають загальнолюдське значення. Blockchain technology allows you to minimize transactions costs, increase the level of commercialization and ensure reliable protection of intellectual property. At the same time the task of the state legal regulation remains clear legal regulation digital circulation of intellectual property and ensuring a balance between private interests of rights holders, users and the public good in the form of the possibility of free circulation of intellectual results activities of universal importance.
Опис
Ключові слова
цифровий обіг, блокчейн-трансакції, регламентація цифрового обігу інтелектуальної власності, digital circulation, blockchain transactions, regulation of digital intellectual property circulation
Бібліографічний опис
Жогов В. С. Блокчейн-трансформація інтелектуальної власності як сучасний спосіб реалізації та охорони авторських та суміжних прав на об’єкти, виражені у цифровій формі / В.С. Жогов // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпро, 3–4 квітня 2020 р.). – Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2020. с 141-144.