МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто теоретичні і практичні проблеми імплементації міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України. Констатується відсутність єдиних етимологічних підходів до найменування галузі права та обговорюється необхідність створення системи термінів. The theoretical and practical problems of the implementation of international humanitarian law in the criminal legislation of Ukraine are considered. The absence of unified etymological approaches to the name of the field of law is noted and the necessity of creating a system of terms is discussed. В статье анализируются этимологические подходы к наименованию отрасли права, акцентируется внимание на проблеме имплементации основных институтов международного гуманитарного права в уголовное законодательство Украины.
Опис
Ключові слова
міжнародне гуманітарне право, імплементація, право війни, закони та звичаї війни, збройний конфлікт, права людини., international humanitarian law, implementation, law of war, laws and customs of war, armed conflict, human rights., международное гуманитарное право, имплемен/ тация, право войны, законы и обычаи войны, вооруженный конфликт, права человека.
Бібліографічний опис
Ярмакі В.Х. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ. Правова держава. 2002. № 4. С. 160 - 165.