МІКРОТАРГЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ЗАЛИШЕНИМИ КОРИСТУВАЧЕМ «ЦИФРОВИМИ СЛІДАМИ» У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ІНШИХ КОМП’ЮТЕРНИХ РЕСУРСАХ) ДЛЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Застосування мікротаргетингу варто розглядувати як простий і дешевий інструмент, котрий дозволяє суб’єктам господарювання чи окремим політикам економити значні кошти, а також забезпечувати людей необхідною інформацією. Суть мікротаргетингу як технології базується на задоволенні зацікавленими ко- рпораціями чи політиками особистісних потреб інтернет-користувачів через пропоновану їм рекламу, опирається на попередніх дослідженнях інформації про особу. Зазначена інтернет-технологія має ряд переваг, особливо у політичному контексті, робить життя людини більш комфортним. The use of microtargeting should be considered as a simple and cheap tool that allows business entities or individual politicians to save significant money, as well as provide people with the necessary information. The essence of microtargeting as a technology is based on the satisfaction by interested corporations or politicians of the personal needs of Internet users through the advertising offered to them, based on previous research of information about the person. This Internet technology has a number of advantages, especially in the political context, it makes human life more comfortable.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Кузнєцов О.І. МІКРОТАРГЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ЗАЛИШЕНИМИ КОРИСТУВАЧЕМ «ЦИФРОВИМИ СЛІДАМИ» У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ІНШИХ КОМП’ЮТЕРНИХ РЕСУРСАХ) ДЛЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБУ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 17-20.