Комунікативний етикет працівників Національної поліції

Анотація
У монографії досліджено проблему комунікативного етикету серед працівників Національної поліції. Автори розкрили теорію і практику формування комунікативного етикету в процесі фахової підготовки.
Опис
Ключові слова
Мовний етикет, Мовленнєва культура, Спілкувальний етикет
Бібліографічний опис
Комунікативний етикет працівників Національної поліції: монографія / Авторський колектив: професор С.А. Цвілюк; доценти: О.М. Мітіна, Ю.І. Шмаленко, Є.В. Тягнирядно, Л.М. Ростомова, Л.Б. Тарасенко; ст. викл. К.І. Драпалюк; А.Г. Бочевар; викладач П.В. Мельник. - Одеса: ОДУВС, 2016. - 155 с.
Зібрання