Кримінальне право. Загальна частина ( в схемах і таблицях)

Анотація
Навчальний посібник підготовлений на підставі загальновизнаних положень теорії кримінального права, чинного кримінального законодавства, з урахуванням робочої програми курсу «Кримінальне право» для студентів, слухачів, курсантів, викладачів юридичних дисциплін, читачів, які цікавляться проблемами кримінального законодавства України. The study guide is prepared on the basis of generally recognized provisions of the theory of criminal law, current criminal legislation, taking into account the work program of the course "Criminal Law" for students, students, cadets, teachers of legal disciplines, readers who are interested in the problems of criminal legislation of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я., Меркулова В.О., Чекмарьова І.М., Резніченко Г.С. Кримінальне право. Загальна частина (в схемах та таблицях) : навчальний посібник. Одеса, ОДУВС, 2023. 234 с.