ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-02-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторів, для усунення суперечностей законодавцю слід приділити особливу увагу інституту сурогатного материнства і внести ряд норм, які б регламентували комплексно правовідносини, що виникають між сурогатною матір’ю і біологічними батьками, та основним має бути врахування інтересів дитини. According to the authors, in order to eliminate contradictions, the legislator should pay special attention to the institution of surrogate motherhood and introduce a number of norms that would comprehensively regulate the legal relations that arise between the surrogate mother and biological parents, and the main consideration should be the interests of the child.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Будяченко О.М., Пацалова О.О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2020 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2020. С.43 - 45.