ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ НА ОСВІТУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На погляд авторів дослідження, для належного забезпечення права дитини на освіту та створення безпекового простору під час навчального процесу необхідно здійснити облаштування фонду захисних споруд, який складається із захисних споруд (сховищ та протирадіаційних укриттів), зокрема швидко споруджуваних, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів; з метою надання можливості дітям із зруйнованих шкіл відвідувати заняття в інших закладах освіти забезпечити їх шкільними автобусами; здійснювати постійний моніторинг психологічного стану учасників освітнього процесу тощо.In the opinion of the authors of the study, to properly ensure the child's right to education and create a safe space during the educational process it is necessary to arrange the fund of protective structures, which consists of protective structures (storage and anti-radiation shelters), in particular quickly constructed, dual-purpose structures and the simplest shelters; in order to provide children from destroyed schools with the opportunity to attend classes in other educational institutions, provide them with school buses; to carry out constant monitoring of the psychological state of participants in the educational process, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Братель, С., Пишна, А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ НА ОСВІТУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.19-23.