Актуальні проблеми при розслідуванні кримінальних проступків, пов’язаних з колабораційною діяльністю

Анотація
Збройна агресія російської федерації проти України, черговий етап якої розпочався 24 лютого 2022 року, поставила на порядок денний необхідність розв’язання низки злободенних проблем, пов’язаних із цією подією. Адже реалії сьогодення потребують активізації зусиль усього суспільства для боротьби з окупантами. У зв’язку з повномасштабним вторгненням Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» 15.03.2022 внесено зміни до Кримінального кодексу України. Вказаний кодекс доповнено новою статтею 111-1 «Колабораційна діяльність», що визначає таку діяльність. Поряд з цим слід констатувати й той факт, що у більшості випадків виявити таку діяльність, розкрити та розслідувати її досить складно завдяки прихованості і, як наслідок, виникають проблеми з притягненням винних до кримінальної відповідальності. Намагаючись задовольнити суспільство щодо справедливого покарання винних у колабораційній діяльності, необхідно визначити основні проблеми кримінально-правової кваліфікації та проведення дізнання колабораціонізму. The armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, the next stage of which began on February 24, 2022, put on the agenda the need to solve a number of topical problems related to this event. After all, today's realities require intensifying the efforts of the entire society to fight against the occupiers. After all, today's realities require intensifying the efforts of the entire society to fight against the occupiers. In connection with the full-scale invasion, the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Establishing Criminal Liability for Collaborative Activities" on March 15, 2022 amended the Criminal Code of Ukraine. The specified code is supplemented by a new article 111-1 "Collaborative activity", which defines such activity. Along with this, it should be noted that in most cases, it is quite difficult to detect such activity, reveal and investigate it due to its secrecy, and, as a result, there are problems with bringing the perpetrators to justice. Trying to satisfy the society regarding the fair punishment of those guilty of collaborative activities, it is necessary to define the main problems of criminal-legal qualification and investigation of collaborationism.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми при розслідуванні кримінальних проступків, пов’язаних з колабораційною діяльністю : методичні рекомендації / розроб.: Г. Тетерятник, Г. Мудрецька, Г. Резніченко. — Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. — 40 с.