ЗМІСТ, СУТНІСТЬ, ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ: СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-11-13
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка зазначає, що аналіз чинних КПК, КВК доводить, що ні попереднє, ні чинне законодав- ство не приділяло належної уваги питанням відповідності положень та повноти регулювання таких кримінально-правових інститутів як звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання, відтворенню окремих специфічних видів звільнення у особливостях процесуального (виконавчого) порядку їх реалізації. Шлях реформування кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права в напрямку відокремлення та звуження суто галузевих проблем і дослідження їх у відриві від проблем кримінального права призведе до збільшення сфери кримінального правосуддя, яка регулюватиметься не достатньо чіткими, суперечливими, а інколи і взаємовиключними за характером положень нормами права. The author notes that the analysis of the current KPK, KVK proves that neither the previous nor the current legislation paid due attention to the issues of compliance with the provisions and completeness of the regulation of such criminal law institutions as exemption from criminal responsibility and exemption from punishment, reproduction of certain specific types of exemption in particular procedural (executive) order of their implementation. The way of reforming criminal procedural and criminal enforcement law in the direction of separating and narrowing purely branch problems and studying them separately from the problems of criminal law will lead to an increase in the field of criminal justice, which will be regulated by not sufficiently clear, contradictory, and sometimes mutually exclusive norms rights.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Меркулова В.О. ЗМІСТ, СУТНІСТЬ, ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ: СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 13 лист. 2015 року. — Одеса: ОДУВС, 2015. С. 112 - 114.