Особливості організації системи адміністративної юстиції: зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена спробі досвідити зарубіжний досвід організації систем адміністративної юстиції. Особлива увага приділена досвіду організації та діяльності судів адміністративної юрисдикції Німеччини і Франції як держав, близьких до України у геграфічному та геополітичному планах, а також у правовому відношенні. Визначені напрями подальшої реформи наявної системи адміністративного судочинстава України. The article is devoted to an attempt to experience foreign experience in the organization of administrative justice systems. Special attention is paid to the experience of the organization and activity of the courts of administrative jurisdiction in Germany and France, as countries close to Ukraine geographically and geopolitically, as well as in legal terms. The directions of further reform of the existing system of the administrative judiciary of Ukraine have been determined.
Опис
Ключові слова
адміністративна юстиція, адміністративне судочинство, адміністративні спори, юрисдикція адміністративних судів, зарубіжний досвід., administrative justice, administrative proceedings, administrative disputes, jurisdiction of administrative courts, foreign experience.
Бібліографічний опис
Заїка М.М., Ярмакі В.Х. Особливості організації системи адміністративної юстиції: зарубіжний досвід. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 3. С. 77 - 80.