РИМСЬКИЙ СТАТУТ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Ратифікація Римського Статуту Міжнародного кримінального суду для України є наразі надзвичайно актуальною. А створення та діяльність Міжнародного кримінального суду в цілому допоможе забезпечити невідворотність покарання, буде сприяти міжнародному миру і безпеці, підвищенню загального рівня права в світовому співтоваристві. The ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court is currently extremely relevant for Ukraine. And the creation and operation of the International Criminal Court as a whole will help ensure the inevitability of punishment, will contribute to international peace and security, increase the general level of law in the world community.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тарасенко Л.Б. РИМСЬКИЙ СТАТУТ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в контексті євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.конф., м.Одеса, 9 грудня 2022р. Одеса: ОДУВС, 2022. 82 с. С. 66-70.