ДИТИНА-СВІДОК ЯК ПОСТРАЖДАЛА ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ОСОБА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки, недосконалість чинного законодавства, відсутність роз’яснень з питань його застосування призводять до «невидимості» дітей-свідків (очевидців) домашнього насильства та відсутності дієвого захисту їх прав і своєчасно наданої допомоги. Дане питання потребує подальшого глибокого наукового дослідження з метою вироблення пропозицій щодо напрямів удосконалення чинного законодавства та практики його реалізації. According to the author, the imperfection of the current legislation, the lack of clarifications on the issues of its application lead to the "invisibility" of child witnesses (eyewitnesses) of domestic violence and the lack of effective protection of their rights and timely assistance. This issue requires further in-depth scientific research in order to develop proposals for improving the current legislation and the practice of its implementation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. ДИТИНА-СВІДОК ЯК ПОСТРАЖДАЛА ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ОСОБА. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 122-124.