ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕВІДПОВІДНОСТІ ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
На думку авторів, законодавець повинен підходити до прийняття нормативних актів більш предметно і чітко, оскільки допущені в них невідповідності діючому законодавству можуть мати негативні наслідки, які пов’язані в тому числі із можливістю притягнення винної особи до адміністративної відповідальності. According to the authors, the legislator should approach the adoption of normative acts more substantively and clearly, since inconsistencies in them with the current legislation may have negative consequences, which are connected, among other things, with the possibility of bringing the guilty person to administrative responsibility.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бездольний М.Ю., Бурмас Ю.Р. ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕВІДПОВІДНОСТІ ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ.Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с. С. 8-10.