Основні чинники організації науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти у ЗВО з специфічними умовами навчання в період воєнного стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На підставі вище зазначеного, автори дійшли таких висновків: 1. науково-дослідна діяльність у ЗВО зі спеціальними умовами навчання в період воєнного стану в Україні передбачає усвідомлену, активну та мотивовану діяльність всіх суб’єктів організації НДД вишів, спрямованих на взаємо дію по формуванню поглиблених теоретичних знань та практичних компетенцій здобувачів вищої освіти; 2. змістовна складова освітньо-виховного процесу у ЗВО повинна спиратися на сучасні пріоритетні наукові здобутки національної вищою юридичної школи на шляху до перемоги України над російським агресором. On the basis of the above, the authors came to the following conclusions: 1. scientific research activity in higher educational institutions with special conditions of study during the period of martial law in Ukraine involves the conscious, active and motivated activity of all subjects of the organization of higher educational institutions, aimed at mutual action on the formation of in-depth theoretical knowledge and practical competencies of students of higher education; 2. the content component of the educational process at the higher educational institution should be based on the modern priority scientific achievements of the national higher law school on the way to Ukraine's victory over the Russian aggressor.
Опис
Ключові слова
Повномасштабна воєнна агресія рф, професійна підготовка майбутніх фахівців-правоохоронців, здобувачі вищої освіти, науково-дослідна діяльність. Full-scale military aggression of the Russian Federation, professional training of future law enforcement specialists, students of higher education, scientific research activities.
Бібліографічний опис
Косаревська, О., Березовенко, Л. Основні чинники організації науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти у ЗВО з специфічними умовами навчання в період воєнного стану в Україні. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.136-138.