БЕЗПЕКОВА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ І БЕЗПЕКИ ЄВРОПИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Українська правова доктрина в сфері безпеки є не тільки можливістю України боронити свою землю від збройних агресій, а й не допустити поширення агресії, подальших провокацій та загострення конфлікту, політичної і міграційної кризи в Європі. Збройні Сили України взірцево виконують свій обов’язок захищати Україну, успішно стримують країну-агресора з значним ядерним потенціалом від подальшого шантажу та тиску на Європу, зловживання правами, а також порушення інших міжнародних угод і домовленостей. Ukrainian legal doctrine in the field of security is not only an opportunity for Ukraine to defend its land from armed aggression, but also to prevent the spread of aggression, further provocations and exacerbation of the conflict, political and migration crisis in Europe. The Armed Forces of Ukraine are exemplary in fulfilling their duty to protect Ukraine, successfully restraining an aggressor country with a significant nuclear potential from further blackmail and pressure on Europe, abuse of rights, as well as violations of other international agreements and arrangements.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Хабєєв, В., Ярмакі, В. БЕЗПЕКОВА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ І БЕЗПЕКИ ЄВРОПИ. Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 27-ї річниці Конституції України) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 червня 2023 р. / упорядник Є.О.Львова, Редакційна колегія М.В. Корнієнко, М.М. Юрченко – Одеса, ОДУВС, 2023. – 220 с. С.185-188.