Науково-практичний коментар до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

Анотація
Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки. This Law defines the legal and organizational basis for the protection of vital interests of man and citizen, society and state, national interests of Ukraine in cyberspace, the main objectives, directions and principles of state policy in cybersecurity, powers of state bodies, enterprises, institutions, organizations, individuals and citizens in this area, the basic principles of coordination of their activities to ensure cybersecurity.
Опис
Ключові слова
кіберзлочинність, законодавство України, кримінальна відповідальність, cybercrime, legislation of Ukraine, criminal liability
Бібліографічний опис
Грохольський В.Л., Ісмайлов К.Ю., Форос Г.В., Берназ П.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» / за заг. ред. д.ю.н., проф. В. Л. Грохольського. – Одеса: ОДУВС, 2020. – 142 с.
Зібрання