ДО ПИТАННЯ ПРО НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Отже, вважаємо за доцільне розробити Методичні рекомендації для поліцейських з оформлення матеріалів за ст.44-3 КУпАП, а також Методичні рекомендації для поліцейських та суддів з особливостей розгляду справ за ст.44-3 КУпАП. При цьому до робочої групи з розробки методичних рекомендацій слід долучити науково-педагогічних працівників, поліцейських та суддів, що сприятиме виробленню єдиних стандартів і спільної філософії дій уповноважених суб’єктів та відповідно забезпеченню невідворотності відповідальності за порушення правил карантину людей. Therefore, we consider it expedient to develop Methodological recommendations for police officers on the preparation of materials under Article 44-3 of the Code of Criminal Procedure, as well as Methodological recommendations for police officers and judges on the peculiarities of handling cases under Article 44-3 of the Code of Criminal Procedure. At the same time, scientific and pedagogical workers, police officers and judges should be included in the working group for the development of methodological recommendations, which will contribute to the development of uniform standards and a common philosophy of actions of authorized subjects and, accordingly, ensure the inevitability of responsibility for violating the rules of quarantine of people.
Опис
Ключові слова
«Порушення правил карантину людей», адміністративні правопорушення,, "Violation of the rules of quarantine of people", administrative offences,
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. ДО ПИТАННЯ ПРО НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ. Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. С. 56 - 60.