Кримінологія: навчально-методичні матеріали та рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та завдання для самостійної підготовки

Анотація
У навчально-методичних матеріалах та рекомендаціях щодо підготовки до семінарських занять та завданнях для самостійної підготовки розглянуто дев’ять тем, які розділені відповідно до тематичного плану навчальної дисципліни «Кримінологія», включають методику вивчення теми, питання до семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тематику рефератів та рекомендовану для вивчення літературу. Видання розраховано на викладачів та здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, а також на усіх, хто цікавиться розвитком кримінологічної науки. In the educational and methodological materials and recommendations for preparation for seminar classes and tasks for independent preparation, nine topics are considered, which are divided according to the thematic plan of the educational discipline "Criminology", include the methodology of studying the topic, questions for seminar classes, tasks for independent work, topics of essays and literature recommended for study. The publication is intended for teachers and students of higher education at higher educational institutions that train lawyers, law enforcement officers, as well as for all those interested in the development of criminological science.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кримінологія: навчально-методичні матеріали та рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та завдання для самостійної підготовки / Воронцов А.В., Кулик Л.М., Чекмарьова І.М. Одеса: ОДУВС, 2020. 34 с.