Конституційне право

Анотація
У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що сприяють здобувачам вищої освіти у вивченні навчальної дисципліни Конституційне право, а також тим, хто бажає підвищити свій професійний рівень. The educational and methodological manual contains materials that help students of higher education in the study of the study discipline Constitutional Law, as well as those who wish to improve their professional level.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, Конституційне право, зміст, поняття,предмет, майбутні юристи, academic discipline, Constitutional law, content, concept, subject, future lawyers
Бібліографічний опис
Конституційне право : навчально-методичний посібник (робочий зошит) / уклад. О. С. Бакумов, В. М. Бесчастний, О. В. Кузніченко та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 228 с.