ПРИМИРЕННЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ І ПРАВОПОРУШНИКОМ ЯК ВИД МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами констатується, що медіація між потерпілими та правопорушниками є найпоширенішою формою відновного правосуддя у Європі. Безумовно, запровадження медіації в України проходить тільки етап становлення, існують як правові утруднення щодо прийняття та впровадження у практику відповідної нормативно-правової бази, так і деякі суб’єктивні передмови щодо несприйняття нововведень фахівцями судової чи правоохоронної діяльності, а також пересічними громадянами. Зокрема, потребує удосконалення професійна підготовка правоохоронців щодо усунення існуючих недоліків у їх комунікативній культурі при взаємодії з суб’єктами публічної безпеки. The authors state that mediation between victims and offenders is the most common form of restorative justice in Europe. Undoubtedly, the introduction of mediation in Ukraine is only in the formative stage, there are both legal difficulties regarding the adoption and implementation of the relevant legal framework in practice, as well as some subjective prefaces regarding the non-acceptance of innovations by experts in judicial or law enforcement activities, as well as by ordinary citizens. In particular, the professional training of law enforcement officers needs to be improved in order to eliminate existing deficiencies in their communicative culture when interacting with public security subjects.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Кузнєцов О.І. ПРИМИРЕННЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ І ПРАВОПОРУШНИКОМ ЯК ВИД МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.36-40.