ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-09-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Вивчення процедури медіації дасть змогу працівникам зазначених підрозділів навчитися основним навичкам посередництва та врегулювання конфліктів (суперечок) між сторонами. До програми дисципліни слід включити: принципи медіації; прийоми та методи вирішення конфліктів; вимоги до медіатора, його права та обов’язки; можливості застосування медіації в діяльності органів поліції. З метою перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу практичні заняття бажано проводити шляхом розгляду та аналізу різноманітних кейсів конфліктних ситуацій у форматі рольових ігор. Studying the mediation procedure will enable the employees of the mentioned divisions to learn the basic skills of mediation and settlement of conflicts (disputes) between the parties. The discipline program should include: principles of mediation; techniques and methods of conflict resolution; requirements for the mediator, his rights and duties; possibilities of using mediation in the activities of police bodies. In order to check the degree of assimilation of the theoretical material, practical classes should be conducted by considering and analyzing various cases of conflict situations in the format of role-playing games.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пишна А.Г. ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. Поліцейська медіація як інструмент захисту прав та інтересів громадян : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 вересня 2022. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. С. 69 - 72.