ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ НАРАТИВІВ ІНТЕРНЕТ-ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СПОСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДЯН В ПЕРІОД ЗАПРОВАДЖЕНОГО ВОЄННОГО СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ)

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори, провівши аналіз стратегічних наративів вітчизняних засобів масової інформації та деяких мовних особливостей комунікації населення в умовах окупації можна зробити наступні уза- гальнення. 1. З метою забезпечення власної безпеки потрібно важно ставитися до інформації, яка зберігається на індивідуальних девайсах (телефонах, планшетах), не зберігати тривалий час фото та відеозообра- ження для уникнення непорозумінь з представниками військових структур країни-агресора. 2. Використання ненормативної лексики не тільки в засобах масової інформації, а й у повсякден- ному житті виправдано негативним ставленням до країни-окупанта в період воєнного стану. 3. Зневажливе ставлення до держави-окупанта та його керівника проявляється у формі написання цих особистих імен/назв з малої букви. Хоча це й неправильно з точки зору граматики та стилістики, має місце в реальному житті як відображення зневажливого ставлення до ворога в умовах військової окупації. The authors, having conducted an analysis of the strategic narratives of domestic mass media and the following generalizations can be made about some linguistic features of the population's communication under the conditions of occupation. 1. In order to ensure your own security, it is important to treat stored information with care on individual devices (phones, tablets), not to store photos and video images for a long time to avoid misunderstandings with representatives of the military structures of the aggressor country. 2. The use of profanity not only in mass media, but also in everyday life is justified by the negative attitude towards the occupying country during the period of martial law. 3. Contemptuous attitude towards the occupying state and its leader is manifested in the form of writing these personal names/titles with a lowercase letter. Although it is incorrect in terms of grammar and style, it has a place in real life as a reflection of the contemptuous attitude towards the enemy in the conditions of military occupation.
Опис
Ключові слова
аналіз стратегічних наративів вітчизняних засобів масової інформації, analysis of strategic narratives of domestic mass media
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Кузнєцов О.І. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ НАРАТИВІВ ІНТЕРНЕТ-ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СПОСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДЯН В ПЕРІОД ЗАПРОВАДЖЕНОГО ВОЄННОГО СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ). Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 42 - 43.