Особливості виявлення, документування, розслідування, профілактика злочинів, що пов’язані із розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій

Анотація
У методичних рекомендаціях розглянуто: поняття реклами в Україні. «Інтернет-реклама» як спосіб розповсюджування наркотиків в Україні. Відповідальність як правовий механізм впливу за надання реклами наркотиків через мережу Інтернет, сучасні заходи профілактики та запобігання розповсюдження наркотиків через Інтернет (соціальні мережі) кримінально-правову характеристику зв’язку «Інтернет-реклами» з положеннями статті 307 КК України, особливості виявлення та документування злочинів, що пов’язані із розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій та осіб, що їх скоюють та інші поняття. The methodical recommendations consider: the concept of advertising in Ukraine. "Internet advertising" as a way of distributing drugs in Ukraine. Responsibility as a legal mechanism of influence for the provision of drug advertising via the Internet, modern measures to prevent and prevent the spread of drugs via the Internet (social networks) related to the distribution of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues with the help of modern telecommunications technologies and their perpetrators and other concepts.
Опис
Ключові слова
розповсюджування наркотиків, надання реклами наркотиків, методи профілактики та запобігання розповсюдження наркотиків, особливості проведення слідчих дій., drug distribution, drug advertising, methods of prevention and prevention of drug distribution, features of investigative actions.
Бібліографічний опис
Домброван Н. В. «Особливості виявлення, документування, розслідування, профілактика злочинів, що пов’язані із розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій»./ Н.В. Домброван, С.Л. Дьоров, М. П. Заєць - Одеса: ОДУВС, 2019. 124 с.