МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ШЛЯХИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена розгляду міжнародного досвіду здійснення громадського контролю за пра- воохоронною діяльністю. Значна увага приділяється шляхам його адаптації в Україні. Розглядаються різні моделі громадського контролю та можливість їх застосування в Україні. The article devoted to analysis of international experience in the area of public supervision of the law enforcement activity. Significant attention is dedicated to the ways of implementation of this experience in Ukraine. Different models of public control and their implementation in Ukraine is analyzed in detail.
Опис
Ключові слова
громадський контроль, правоохоронні органи, модель, міжнародний досвід., рublic control, law enforcement agencies, model, international experience.
Бібліографічний опис
Ярмакі В.Х. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ШЛЯХИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3. С. 219 - 222.