Особливості адміністративно-правового статусу правоохоронних органів України у сфері забезпечення прав і свобод людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Основними правоохоронними органами, які здійснюють негативний вплив на забезпечення прав і свобод людини, є Національна поліція України, яка внаслідок пасивності її керівників не домоглася прийнятття ефективного законодавства, яке змогло б знизити факти порушення прав і свобод людини і громадянина. Але матимемо надію що реформування на даному етапі не зкінчиться і позитивних зрушень буде більше. The main law enforcement agencies that exert a negative influence on the provision of human rights and freedoms are the National Police of Ukraine, which, due to the passivity of its leaders, did not achieve the adoption of effective legislation that could reduce the violations of human and citizen rights and freedoms. But let's hope that the reforms will not end at this stage and there will be more positive developments.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бездольний, М. Особливості адміністративно-правового статусу правоохоронних органів України у сфері забезпечення прав і свобод людини. Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (31 жовтня 2019 року, м. Херсон) / за ред. :Р. В. Бараненко, А. С. Беніцького та О. О. Шкути. – Херсон : «ВКФ ЛТД «Типографія Стар», 2019. С.11-13.