Правове регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності (схеми та інфографіка)

Анотація
Мультимедійний навчально-методичний посібник для дистанційних форм навчання містить основні поняття інвестиційного права увигляді схем та інфографіки в інтерективній формі, що дозволяє збалансувати систему подачі навчальної та методичної інформації та забезпечити її доступність і зручність. Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. The multimedia educational and methodical manual for remote forms of education contains the basic concepts of investment law in the form of diagrams and infographics in an interactive form, which allows you to balance the system of providing educational and methodological information and ensure its accessibility and convenience. Designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Правове регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності (схеми та інфографіка): мультимедійний навчально-методичний посібник / О.А. Антоненко, І.І. Григорецька, А. В. Журавель,В. І. Дришлюк, І. Л. Кострицький, О.М. Пащенко. Одеса: ОДУВС, 2023.