ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
домашнє насилля, боротьба, протидія, міжнародні стандарти у сфері боротьби з домашнім насильством, аналіз законодавства зарубіжних держав, domestic violence, struggle, counteraction, international standards in the field of combating domestic violence, analysis of the legislation of foreign countries
Бібліографічний опис
Кравченко А.В., Пишна А.Г. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (08 липня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 154 - 157.