25 років під гаслом «Знання, закон, честь»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
Харківський національний університет внутрішніх справ – єдиний серед закладів вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України, який готує фахівців з кібербезпеки для підрозділів Національної поліції України. Триває робота щодо вдосконалення навчальної, методичної, наукової та виховної роботи. В університеті зросла й вихована ціла плеяда відомих учених та педагогів. За історію університету 29 його працівників були удостоєні почесного звання «заслужений» – юрист, діяч науки і техніки, працівник освіти, економіст. Позаду в нас славна історія довжиною у чверть століття, а попереду – ще десятиліття спільної ефективної роботи та служби на благо України. Kharkiv National University of Internal Affairs is the only institution of higher education in the system Ministry of Internal Affairs of Ukraine, which trains cybersecurity specialists for the National Police of Ukraine. Work is underway to improve educational, methodological, scientific and educational work. She grew up at the university and brought up a whole galaxy of famous scientists and teachers. During the history of the university 29 of its employees were awarded honorary title "deserved" - a lawyer, scientist and technician, educator, economist. Behind us is a glorious history of a quarter of a century, and ahead - another decade of joint effective work and service for the benefit of Ukraine.
Опис
Ключові слова
освіта, педагогіка, державне адміністративне управління, адміністративна діяльність, історія, Україна, 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові, підготовка поліцейських кадрів, education, pedagogy, public administration, administrative activity, history, Ukraine, 100th anniversary of training of law enforcement officers in Kharkiv, training of police personnel
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. 25 років під гаслом «Знання, закон, честь» / Дмитро Володимирович Швець // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 17-19.