КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШ НІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТІ В МІ ЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглядаються особливості кадрового забезпечення органів внутрішніх справ як суб’єктів міжнародної безпеки. Аналізується чинне законодавство з питань під- готовки кадрів в системі МВС України та класифікуються завдання і функції суб’єктів підготовки кадрів для органів внутрішніх справ. Визначаються пріоритетні напрями ка- дрового забезпечення органів внутрішніх справ як суб’єктів міжнародної безпеки. The article discusses the features of peopleware of the internal Affairs organs as subjects of international security. Analyzed current legislation on training in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and classified the tasks and functions of the subjects of the training for the internal Affairs. A systematic analysis of the regulatory framework and practices of law enforcement agencies, especially the police, leads to the conclusion that despite the importance of specified law enforcement the police Department the legal, institutional and procedural aspects of international security depend directly on peopleware of the internal Affairs bodies. Identified priority areas staffing of the internal Affairs organs as subjects of international security.
Опис
Ключові слова
органи внутрішніх справ, кадрова політика, законодавство, кадри, вищі навчальні заклади України, суб’єкти підготовки кадрів., organs of internal Affairs, peopleware, legislation, human resources, higher educational institutions of Ukraine, the subjects of training.
Бібліографічний опис
Рудой К.М. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШ НІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТІ В МІ ЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ. Правова держава. 2015. № 20. С. 62 - 68.