ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ОСОБАМИ, УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-05-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторкою вважається, що безумовне виконання вимог фінансового контролю сприятиме зниженню рівня корумпованості осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри населення до органів державної влади, забезпеченню невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. The author believes that the unconditional fulfillment of the requirements of financial control will contribute to reducing the level of corruption of persons authorized to perform the functions of the state or local self-government, the openness and transparency of the activities of state authorities and local self-government bodies, increasing the level of public trust in state authorities, ensuring the inevitability of responsibility for committing corruption offences.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пишна, А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ОСОБАМИ, УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. «Запобігання корупції в Україні» (2016; Одесса). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 27 травня 2016 року. – Одесса: ОДУВС, Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу, 2016. – 176 с. С.87-92.