Правове регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності

Анотація
У навчальному посібнику розглядаються положення чинного інвестиційного законодавства та положення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, станом на 1 листопада 2022 р. Особливу увагу приділено питанням: передумов інвестування, правовим основам зовнішньоекономічної діяльності, іноземному інвестуванню, інноваційній діяльності, специфічним інститутам спільного інвестування. Матеріал, що представлений в навчальному посібнику базується на положеннях теорії господарського, інвестиційного, цивільного права. Розраховано на викладачів, аспірантів, здобувачів закладів вищої освіти. The study guide examines the provisions of the current investment legislation and the provisions of the foreign economic legislation activity, as of November 1, 2022. Special attention is paid to the following issues: prerequisites for investment, legal basis of foreign economic activity, foreign investment, innovative activity, specific institutions of joint investment. The material presented in the textbook is based on the provisions of the theory of economic, investment, and civil law. Designed for teachers, graduate students, graduates of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Правове регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності: навч. посіб. О.А. Антоненко, І.І. Григорецька, В.І. Дришлюк, А.В. Журавель, І.Л. Кострицький, О.О. Кулініч, О.М. Пащенко. Одеса: ОДУВС. 2022. – 184 с.