Юридичний захист прав людей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: СГ НТМ «Новий курс»
Анотація
З урахуванням вище зазначеного пропонуємо науковій спільноті наступні висновки: - за роки незалежності Україна створила систему захисту прав людини, юридичним підґрунтям якої є Конституція, нормативно-правові акти національного законодавства та ратифіковані Верховною Радою України міжнародні угоди; - від якості законодавства, рівня правового виховання та правової культури громадян, дотримання та розвитку принципів права залежить забезпечення реалізації прав і свобод людини, як складова суверенної, правової, демократичної держави; - зменшення кількості скарг до міжнародного суду з захисту прав людини є показником ефективної системи національного захисту прав людини; - враховуючи високий рівень регулювання прав людини на міжнародному просторі, рекомендуємо у подальшому ще більше надавати пріоритетне значення міжнародному праву по відношенню до внутрішньодержавного законодавства, так як це надасть змогу поліпшити механізм регулювання прав людини з усуненням наявних недоліків і помилок; - необхідно поєднувати найкращі норми міжнародного права та найкращі норми національного права, які регулюватимуть та відповідатимуть проблемам сьогодення; - втілюючи міжнародні норми у національне законодавство необхідно звертати на те, щоб така норма повинна бути практично реалізована та мала реальний, а не формальний вплив на покращення суспільних відносин.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Яцковина В.В. Юридичний захист прав людей. Сучасне суспільство: кол. моногр. Розділ 3.7. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. С. 300-304.
Зібрання