Екологічне право України (загальна частина). Схеми та інфографіка

Анотація
Електронний навчально-методичний посібник для дистанційних форм навчання містить основні поняття загальної частини екологічного права у вигляді схем та інфографіки в інтерективній формі , що дозволяє збалансувати систему подачі навчальної та методичної інформаці ї та забезпечити ї ї доступність і зручність. Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. The electronic educational and methodical guide for remote forms of education contains the main concepts of the general part of environmental law in the form of diagrams and infographics in an interactive form, which allows you to balance the system of providing educational and methodological information and ensure its accessibility and convenience. Designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
екологічне право (загальна частина) : навч.-метод. посіб. схеми та інфографіка / О.А. Антоненко, І . І . Григорецька, А. В. Журавель, В. І . Дришлюк, І . Л. Кострицький, О. М. Пащенко. Одеса: ОДУВС, 2022. 25 с.