СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автором розглянута система підготовки майбутніх працівників Національної поліції, яка включає в себе довузівську, вузівську та післявузівську підготовку. Велику увагу зосереджено на дослідженні перших двох етапів як початкових лан- ках розвитку та формування висококваліфікованих працівників. Визначено періоди профорієнтаційної роботи, оскільки вона є важливим аспектом довузівської підготовки, особливо для майбутніх працівників Національної поліції. Також на- голошується на навчальній підготовці майбутніх поліцейських, що складається із таких напрямів організації навчального процесу: навчальний (лекційні заняття, семінарські, практичні заняття та ділові ігри), виховний, практичний та самостій- на підготовка. The author considered the system of training future workers of the National police, which includes pre-university, university and post-university training. Much attention is focused on the study of the first two stages as initial levels of development and a highly qualified staff. The periods of vocational work, because it is an important aspect preparatory especially for future employees of the National police. Also emphasizes the educational training of future police officers, which consists of the following areas form the educational process: learning (lectures, seminars, workshops and business games), educational, practical and self-training.
Опис
Ключові слова
готовність, компетентність, довузівський, вузівський, післявузівський рівень., readiness, competence, pre-university, high school, after the high school level.
Бібліографічний опис
Пасько О.М. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. OCTOMBRIE 2016. Рр. 191 - 194.