Розповсюдження в Інтернеті відомостей, які не відповідають дійсності. Захист від цього

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У тезах досліджується правопорушення особистих немайнових прав осіб, зокрема в Інтернеті. Розглядається питання розповсюдження інформації та її достовірність, наявність юридичного складу правопорушення . Аналізується чинне законодавство з цього питання. The abstracts investigate the violation of personal non-property rights of persons, in particular on the Internet. The issue of dissemination of information and its reliability, the existence of the legal structure of the offense is considered. The current legislation on this issue is analyzed.
Опис
Ключові слова
Інформація, недостовірність, розповсюдження, склад правопорушення., Information, unauthenticity, distribution, composition of offence.
Бібліографічний опис
Середницька І.А., Ходжина О.О. Розповсюдження в Інтернеті відомостей, які не відповідають дійсності. Захист від цього. / І.А. Середницька, О.О. Ходжина // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції;( м. Одеса, 10 листопада 2017 р.). – Одеса : ОДУВС, 2017. С.- 174 -176.
Зібрання