Основні напрями адаптації поліцейської діяльності до соціальних змін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-17
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Національний університет внутрішніх справ
Анотація
Розкрито основні напрями пристосування поліцейської діяльності до соціальних змін. Звернуто увагу на окремі види соціальних трансформацій та особливості адаптації поліцейської діяльності до них. The main directions of adaptation of policing to social changes are revealed. Attention is drawn to certain types of social transformations and the peculiarities of the adaptation of police activities to them.
Опис
Ключові слова
поліцейська діяльність, соціальні зміни, соціально-психологічні зміни,інформаційно-технологічні зміни,адаптація до соціальних змін, policing, social change, socio-psychological change, information technology change, adaptation to social change
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Основні напрями адаптації поліцейської діяльності до соціальних змін / Дмитро Володимирович Швець // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 11-12.