ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ПРИНЦИПА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ УКРАИНЫ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
LEGEA ŞI VIAŢA
Анотація
The result of the system control of investigation for the state criminal executive activity realized in Ukraine in accordance with a Low, the attempt was applied to establish the degree of given control effectiveness in part of differentiation and realization principal and individualization penalty in Ukrainian correctional facilities. The author defined the role and place of the control mechanism in the execution of criminal penalties, as well as ways to improve the effectiveness of control over the enforcement of sentences, and offered science-based ways to further improve the systems of control over the execution of punishment in the correctional facilities of Ukraine.В результаті дослідження системи контролю за станом кримінально-виконавчої діяльності, що здійснюється в Україні відповідно до закону, зроблено спробу встановити ступінь ефективності даного контролю щодо реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань в установах виконання покарань України. Автором визначено роль та місце контролю у механізмі виконання кримінальних покарань, а також способи підвищення ефективності контролю за виконанням покарань та запропоновано науково-обґрунтовані шляхи подальшого вдосконалення системи контролю за виконанням покарань у кримінально-виконавчих установах України.
Опис
Ключові слова
the effectiveness of control; execution of penalty; the principle; differentiation; correctional facilities; individualization; realization of penalty., эффективность контроля; принцип; исполнение наказаний; учреждения исполнения наказаний (УИН); дифференциация; индивидуализация; отбывание наказаний.
Бібліографічний опис
Конопельский В.Я. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ПРИНЦИПА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ УКРАИНЫ. LEGEA ŞI VIAŢA. DECEMBRIE 2013. Рр. 113 - 117.