ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНЕ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ, ЩО МОЖУТЬ ПОРУШУВАТИ ПРАВА ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори зазначають, що прогалини адміністративного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху не повинні порушувати прав людини і громадянина, тому вони потребують удосконалення, шляхом конкретизації та розширення прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. The authors note that gaps in administrative legislation in the field of ensuring road traffic safety should not violate human and citizen rights, therefore they need to be improved by specifying and expanding the rights of a person who is brought to administrative responsibility.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Галунько, В., Бездольний, М. ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНЕ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ, ЩО МОЖУТЬ ПОРУШУВАТИ ПРАВА ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.8-10.