Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У методичних рекомендаціях розкриваються заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (розділ ХIV-І Загальної частини КК України із законодавчими змінами від 14 травня 2020 р.). Робота розрахована на здобувачів вищої освіти юридичного профілю, а також може бути корисною для викладачів і працівників правоохоронних органів. The methodological recommendations reveal measures of a criminal legal nature against legal entities (Chapter XIV-I of the General Part of the Criminal Code of Ukraine with legislative amendments dated May 14, 2020). The work is intended for students of higher education in the legal field, and may also be useful for teachers and law enforcement officers.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: методичні рекомендації /Укладачі: Плужнік О.І., Щирська В.С. Одеса : ОДУВС, 2020. –31 с.